header image
Powidła śliwkowe
Tradycja smażenia powideł
Metoda produkcji
Właściwości powideł
Powidła z Doliny Dolnej Wisły
Powidła śliwkowe
z Doliny Dolnej Wisły
są wpisane na Listę
Produktów Tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Strona główna
Adres:
ul. Młyńska 4 (Stary Młyn)
86-111 Gruczno

E-mail:

Informacje: Towarzystwo Przyjaciół
Dolnej Wisły
Skr. poczt. 59,
86-100 Świecie

Formularz kontaktowy
proszę wypełnić wszystkie pola
Podaj swoje imię:

Podaj swój adres e-mail:

Temat wiadomości:

Wpisz swoje pytania i uwagi:

wyślij kopię wiadomości na adres nadawcy